Mimoriadne ponuky
CONTAINEX  - Filozofia podniku

Filozofia podniku

Kooperatívny štýl riadenia a vysoká miera osobnej zodpovednosti

Sme presvedčení o tom, že človek pri svojom ekonomicky motivovanom konaní hľadá zmysel a úlohy, pri ktorých môže rozvíjať svoju osobnosť.

Známy rakúsky neurológ a psychiater Viktor E. Frankl to vyjadruje nasledujúcimi slovami:

„Nezáleží na konkrétnej profesii ako takej, ale zakaždým len na nás, či sa práve to osobné a špecifické, čo tvorí jedinečnosť našej existencie, uplatní v práci takým spôsobom, aby urobilo život zmysluplným alebo nie.“

(WALTER GROUP podporuje centrum Viktor Frankl Zentrum vo Viedni už od jeho založenia v roku 2004. Podporuje šírenie náuky a myšlienkového sveta Viktora Frankla.)

 
Naša filozofia podniku je založená na kooperačnom štýle riadenia a veľkej dôvere voči našim zamestnankyniam a zamestnancom. Tí konajú do istej miery ako podnikatelia, s veľkou vlastnou zodpovednosťou.

Pochopenie rodinného princípu, ktorý je u nás skutočne žitý v praxi, zodpovedá tomuto základnému postoju a tomu zodpovedajúci význam prikladáme dlhodobým vzťahom s našimi zamestnancami. Sociálna zodpovednosť je pre nás kľúčovým prvkom pre trvalý úspech nášho podniku.

 

Kultúrna rozmanitosť a sociálne angažovanie sa

CONTAINEX sa snaží prilákať tie najlepšie talenty z celej Európy pre spoločnosť. Vítame ich kultúrnu rozmanitosť a podporujeme mnohé aktivity pre udržiavanie sociálnych kontaktov.

Podporujeme zdravý životný štýl, športové a fitness aktivity našich zamestnancov.

Okrem toho ponúka CONTAINEX všetkým zamestnancom a obchodným partnerom istotu zdravého a finančne silného rodinného podniku. Našim zákazníkom dodávame služby s vysokou pridanou hodnotou v súlade s princípmi ochrany prírody a životného prostredia, čím by sme radi trvalo udržateľným spôsobom prispeli k hospodárskemu blahobytu a sociálnej súdržnosti.

^ - Top
GREEN technology
GREEN technology Zaručené ekologické a kvalitatívne štandardy, podľa ktorých sa realizuje výber dodávateľov, nákup materiálu, výroba a kontrola kvality.
Kontakt

Váš kontakt pre:

>

Táto internetová stránka používa cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu používateľskú skúsenosť. Kliknutím na „Akceptovať“ súhlasíte s používaním cookies. Ak chcete vylúčiť určité cookies, kliknite na tu. Ďalšie informácie o zaobchádzaní s vašimi údajmi nájdete v našich podmienkach používania a upozorneniach týkajúce sa ochrany údajov.

Akceptovať