Špecialista mobilné priestorové

Špecialista pre mobilné priestorové systémy 6NODGRYĨ NRQWDMQHU š 1ÈPRUQĨ NRQWDMQHU