Technické riešenie riešenia

Špeciálne možnosti rozšírenia - napríklad akustický strop Dodržanie so zákona požadovaných izolačných hodnôt: hodnota súčiniteľa prestupu tepla cez podlahu až do 0,20 W/mK hodnota súčiniteľa prestupu tepla cez stenu až do 0,20 W/mK hodnota súčiniteľa prestupu tepla strechy až do 0,15 W/mK hodnota súčiniteľa prestupu tepla okna až do 0,70 W/mK zvýšené podlahové a strešné zaťaženie (až 500 kg / m netto zaťaženie podlahy) flexibilný systém požiarnej ochrany (REI 30 / 60 / 90) v závislosti od požiadaviek Technické riešenia, ktoré presvedčia Technické riešenie U-Wert = Súčiniteľ prestupu tepla W(m 2 K) - vzťahuje sa k stanoveným izolačným hrúbkam v priereze Voliteľné zaťaženie podlahy do 500 kg / m (ideálny pre chodby a únikové cesty) Plné presklenie Optimálné izolačné varianty Protipožiarne komponenty