Školy materské školy

Vaše výhody: vysoký faktor komfortu vďaka modernej izolácii prostredníctvom (U-hodnoty zodpovedajúce lokálnym stavebným predpisom) presvetlené, jasné priestory prostredníctvom celoplošného presklenia Využitie certifikovaných protipožiarnych komponentov Najlepší pomer cena / výkon individuálne usporiadanie priestoru vhodné pre deti (napr. zachod pre deti) Pracoviská s perfektným osvetlením Následné využitie priestorových modulov pre iné účely (napr. ako klubovňa pre mladistvých, kultúrne predstavenia, ...) Istota pri plánovaní aj pri veľkých výkyvoch počtu detí Priestorové riešenie pre školy a materské školy Školy a materské školy Šatňa Trojposchodova škola z dodatočnou strechou Dom mládeže Škola z atikou Dvojposchodová škola z dodatočnou strechou Zachod pre deti